7» Voorstel om ingevolge artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied gelegen ten noord-oosten van de Plantagebaan van de kom Wouwse Plantage (bestemmingsplan Wouwse Plantage). 8. Voorstel tot het voteren van een krediet van 242.400,benodigd voor het bouwrijpmaken van de 6e fase van het bestemmingsplan "Martel". 9. Vaststelling regularisatiebegrotingswijzigingen in verband met de afsluiting van de dienst van het jaar 1969» 10. Rondvraag 11. Huldiging van de gemeentesecretaris, de heer P.Th.Maas.

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 49