B. Rekening Woningbedrijf 1968 De rekening van het Woningbedrijf geeft geen reden tot het doen van aanmerkingen» Wij verzoeken U de gemeenterekening en die van het Woningbedrijf beide over 1968 voorlopig vast te stellen. wouw, 2 0 APR,1970 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester, O/-

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 39