Subsidies, contributies, lidmaatschappen etc. begr.1968 rek.1968 Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare Werken Literatuur Volksfeesten Algemene Ontwikkeling Muziek en toneel Alg.soc.en cult.belangen Sport Jeugd Maatschappelijke steun Economische aangelegenheden Onderwijs Per saldo hogere uitgaven voor subsidies e.d. 1775, 15437.51 90,— 50,— 1523,— 1 5C'? 2907 10982,31 66, 10675,— 2321 2708,50 888,20 2840.— 53763.52 1005,— 20827,80 50* 1500, 1183,10 2956,24 10274,06 66,— 14554,09 2443,52 2954,40 883,01 541,47 59238,69 53763.52 5475,17 Salarissen en sociale lasten: Van het totaal van de personeelskosten kan navolgende overzicht worden opgesteld: A Salarissen Secretarie en ontvangerskantoor Bescherming Bevolking Openbare Werken Maatschappelijke steun Plaatselijke belastingen Volksgezondheid Volkshuisvesting het B Sociale Lasten Secretarie en ontvangerskantoor Bescherming bevolking Brandweer Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare Werken Maatschappelijke steun Plaatselijke belastingen begr.1968 189683,71 500,— 188923,22 13558,25 207,76 3090,08 27892.32 423855,34 begr.1968 53727,95 70,— 593,35 528,38 9744,59 63370,99 4054,69 29.09 13211 9,04 rek.1968 211480,66 500,— 203775,92 14028,71 3278',14 28660.56 461723,99 423855.34 37868,65 rek.1968 63377,28 262,— 140,42 373,35 9505,29 69183,07 448766 147329,07 132119.04 15210,03

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 38