Nog te verhalen en te betalen posten Te verhalen bleef: Hoofdstuk bedrag IV Volksgezondheid 7782,60 Per controledatum was V Volkshuisvesting 107,61 nog te ontvangen VI Openbare Werken 157899,20 177441,94 VII Eigendommen niet v/d openbare dienst 100,— IX Sociale Zorg -/" 94,07 XI 1 Belastingen 164,50 Per 31 maart 1970 was XI 2 Algemene uitkeringen 59973,25 nog te ontvangen XIII Overige inkomsten 177257,23 en uitgaven 11762.80 237695,89 Als nog te betalen werd opgenomen: Hoofdstuk bedrag II Algemeen Beheer 357,61 Per controledatum was IV Volskgezondheid 2909,87 nog te betalen V Volkshuisvesting 8240,84 5762,38 VI Openbare Werken 1201,73 VIII 9 Bijz.u.l.o. 100,— Per 31 maart 1970 was VIII 16 Onderwijs K en W 2767,37 nog te betalen IX Sociale Zorg etc. 10540.— 5762,38 26117,42 Voorlopig netto-saldo gewone dienst Het voorlopig netto batig saldo van de gewone dienst 1968 bedraagt 8024,20, berekend als volgt: Nadelig rekening-saldo van de gewone dienst 1968 203554,27 Nog te verhalen posten 237695,89 3414162 Nog te betalen posten 2 6117,42 Netto batig saldo 8024,20 Het resultaat van het dienstjaar, met weglating van de achter stallige inkomsten en uitgaven van vorige dienstjaren, en de na- uitkeringen uit het gemeentefonds, verantwoord op hoofdstuk XI par.2 van de gewone dienst. Nadelig rekening-saldo 1968 203554,27 te vermeerderen met: te betalen opgenomen posten rekening 1968 19940,53 werkelijke ontvangsten vroegere dienstjaren 184429,86 204370,39 407924,66 te verminderen met: te verhalen opgenomen posten rek.1968 222423,59 werkelijke uitg.vroegere dienstjaren f 231449,10 453872.69 Per saldo netto—batig 1968 45948,03

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 34