I ContrSle De gemeenterekening en de rekening van het Woningbedrijf zijn gecontroleerd door het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. De van deze contröles uitgebrachte rapporten zijn voor U ter visie gelegd. Naar aanleiding van deze rapporten kunnen wij nog het volgende vermelden: Algemeen: Administratieve organisatie: De administratie van het woningbedrijf is volledig vastgelegd in de toelichting behorende bij de jaarrekening van het Woning bedrijf. Met het instellen van een grondbedrijf zijn de eerste werkzaamheden voltooid. In 1970 zal het grondbedrijf zijn ingesteld. In verband met een groot verloop (50%) van de personeelsbezetting op de afdeling financiën eind 1968, en het inwerken van de "nieuwe bezetting" in 1969 is geen ruimte aanwezig geweest om overzichten samen te stellen van de uitkeringen inzake de Financiële Verhoudings wet 1960. A a. Gemeenterekening: Eindcijfers De rekening 1968 sluit met de navolgende cijfers: Gewone dienst: Ontvangsten: Uitgaven: Nadelig saldo 4067084,29 4270638.56 203554,27 Kapitaaldienst Ontvangsten: Uitgaven: Batig saldo 12870928,25 12629881.55 241046,70

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 33