Voorstel tot het weigere: garage/werkplaats achter i van een vergunning voor het bouwen van het pand Kerkstraat 30 te Wouw. het verzoek om voi mei 1970 belissen heer Kerstens moet Uw raad voor voor daarop afwijzend te beschikken ■de stukken liggen voor U ter inzage. Wouw Burgemeester en Wethouders van Wouw de Secretaris. de Burgemeester

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 27