Onderwerp Raadsvergadering Wouw,20 april 1970 Ik nodig U hierbij uit voor het bijwonen van een raadsvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 27 april 1970 te 3 uur n.m. De raadsstukken liggen ter inzage ter secretarie, Markt 1, als volgt: 1. van dinsdag 21 april t/m vrijdag 24 april 1970 tijdens de kantooruren? 2. op vrijdag 24 april 1970 van 19.00 tot 21.00 uur. 1Opening 2. Vaststelling notulen vorige vergadering 3. Mededeling van de ingekomen stukken 4. Voorstel tot het verhuren van het sportterrein aan de Wildersedreef te Wouwse Plantage aan de R.K.Voetbalvereniging "Rimboe" te Wouwse 5. Voorstel ingevolge artikel 50 van de Kleuteronderwijswet medewerking te verlenen aan het Genootschap tot Opvoeding te Roosendaal voor de stichting van een nieuwe kleuterschool met 3 werklokalen en 1 speel lokaal te Wouw 6. Voorstel om met toepassing van artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 medewerking te verlenen voor de voorlopige uitbreiding met een houten noodlokaal van de Gerardus Majellaschool te Wouw. Aan de heer lid van de gemeenteraad te Wouw AGENDA Plantage

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 18