o-'- Voorstel inzake straatnaamgeving in het bestemmingsplan "Martel" Aan de Raad, In verband met de realisering van het bestemmingsplan "Martel" is het om praktische redenen gewenst reeds nu namen te geven aan een drietal geprojecteerde straten. Reeds eerder werd door Uw raad bij de straatnaamgeving uitgegaan van de historie. Wat het bestemmingsplan'Martel" betreft werd door U bij Uw besluit van 12 december 1968 aansluiting gezocht in de oude Schotboeken, Ook nu kunnen enkele toponiemen uit deze schotboeken worden gebruikt bij de naamgeving van bedoelde straten. Onzerzijds wordt gedacht om, na aanpassing in schrijfwijze van deze toponiemen, de 3 straten de navolgende namen te geven: 1. Strijp langwerpige strook grond) 2. Melleveld melle Huwen} melleveld stuk grond als huwelijksgeschenk) 3. Geerhoek grote hoek) Een situatietekening, waarop bovengenoemde straten in het bestemmingsplan zijn ingetekend en ingekleurd, alsmede een concept-raadsbesluit liggen voor U ter inzage. Wij stellen U voor de nieuwe straatnamen vast te stellen conform het concept-raadsbesluit met bijbehorende situatietekening. Wouw, g fE5t 1970 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester, 4ÊE W

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 13